Jak NBP dba o stabilność cen?

Aby uchronić Cię przed skutkami szybkiego wzrostu cen, zdefiniowaliśmy bardzo jasny cel. Od początku 2004 roku jest nim ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 procent z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół. Oznacza to, że roczny wskaźnik CPI powinien znajdować się jak najbliżej 2,5 procent.

Jak już doskonale wiesz, na poziom inflacji wpływa bardzo wiele czynników, a my, jako bank centralny, mamy wpływ jedynie na niektóre z nich. Właśnie dlatego przejściowo występują okresy, w których inflacja oddala się nieco od celu.

Jakie podejmujemy działania by tego dokonać? Bardzo wiele. Tutaj opowiemy Ci o najważniejszych.