Kreacja pieniądza

Okazuje się, że pieniądz tworzony jest nie tylko przez bank centralny, ale również przez banki komercyjne działające w naszym kraju, które udzielają kredytów i przyjmują depozyty. Można powiedzieć, że tworzenie pieniędzy odbywa się w dwóch etapach. Banki komercyjne kreują pieniądze, następnie bank centralny emituje określoną ilość banknotów i monet puszczając je w obieg.