Magiczne stopy procentowe

Słyszałeś kiedyś w mediach, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła lub obniżyła stopy procentowe?

Rada Polityki Pieniężnej jest jednym z organów Narodowego Banku Polskiego, a jej decyzje odgrywają ogromną rolę w procesie utrzymania stabilnego poziomu cen.

Stopa procentowa jest ceną, jaką płaci się za pożyczanie pieniędzy.

Kiedy stopy procentowe są podnoszone, konsumenci i firmy zwykle działają w sposób, który prowadzi do spadku popytu w gospodarce:

Efektem tych działań jest zwykle zahamowanie wzrostu cen, a zatem niższa inflacja

To jednak nie wszystko.

Podniesienie stóp procentowych prowadzi zwykle do tego, że złoty zyskuje na wartości w stosunku do innych walut. Każde euro czy dolar kosztuje teraz mniej, co również ma wpływ na inflację. Wyobraź sobie, że kurs euro spadł z 4,50 zł do 4,00 zł. Co wówczas się dzieje?

A zatem wzrost kursu naszej waluty na skutek wzrostu stóp procentowych, również prowadzi do spadku inflacji: pośrednio przez ograniczenie eksportu, a bezpośrednio przez spadek cen towarów importowanych.

Ale to jeszcze nie wszystkie efekty podniesienia stóp procentowych. Jasna komunikacja ze strony banku centralnego, iż podejmuje on zdecydowane działania by ograniczyć inflację, prowadzi do spadku oczekiwań inflacyjnych. Konsumenci nie spieszą się z decyzjami zakupowymi, szukają tańszych towarów i nie wywierają presji na wzrost wynagrodzeń, bo zakładają, że ceny nie będą szybko rosły.

Jak zatem widzisz, jednym z podstawowych narzędzi, którymi posługujemy się w walce o stabilne ceny, jest ustalanie poziomu stóp procentowych.

Kiedy inflacja zaczyna niebezpiecznie przyspieszać, reagujemy, by stłumić niebezpieczeństwo w zarodku. Proste? Niestety, nie jest aż tak łatwo...