Nad wszystkim czuwa NBP

Dzięki prowadzeniu bardzo szczegółowych pomiarów i analiz ilości pieniądza krążącego w gospodarce, bank centralny nie tylko wie dokładnie, ile tego pieniądza jest, ale swoimi działaniami w odpowiedni sposób wpływa na jego ilość. Mówimy, że bank centralny wpływa na tzw. podaż pieniądza.

Narodowy Bank Polski dba, aby ilość banknotów i monet w obiegu była optymalna, a ich zabezpieczenia na wysokim poziomie. Oczywiście rola banku centralnego jest znacznie szersza i zdecydowanie wykracza poza samą działalność emisyjną.