Skąd się bierze inflacja?

Odpowiedź na to krótkie pytanie jest dosyć trudna. Nie ma bowiem jednej przyczyny inflacji, lecz wpływa na nią wiele czynników. Upraszczając nieco sprawę, wzrost cen występuje między innymi gdy:

Rosną oczekiwania inflacyjne. Gdy konsumenci i przedsiębiorcy spodziewają się wzrostu inflacji w najbliższej przyszłości, zaczynają zmieniać swoje zachowania i decyzje. Skoro oczekują wyższych cen, to kupują więcej, przez co ceny rosną.