Wartości kolekcjonerskie

Z myślą o kolekcjonerach, Narodowy Bank Polski emituje również monety okolicznościowe i banknoty kolekcjonerskie.

Monety okolicznościoweupamiętniają ważne wydarzenia, postaci i rocznice historyczne związane np. z kulturą, sztuką, nauką, przyrodą i sportem. Są to zarówno monety wykonane z metali szlachetnych – złota lub srebra, jak i monety obiegowe.

Banknoty kolekcjonerskie są emitowane z okazji ważnych wydarzeń albo upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich rolę w historii Polski i Polaków. W związku z ich szczególnym charakterem różnią się od banknotów obiegowych bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, szczegółami tematycznymi, a także parametrami technicznymi i graficznymi.

Wszystkie banknoty kolekcjonerskie i monety okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Ich siłę nabywczą określa nominał. Warto jednak pamiętać, że numizmaty (monety i banknoty kolekcjonerskie) osiągają na rynku kolekcjonerskim wartość znacznie wyższą od nominału. Warto więc mieć na uwadze to, że regulowanie płatności banknotem kolekcjonerskim czy monetą okolicznościową może oznaczać sporą stratę finansową. Niezależnie od wysokości nominału takie banknoty i monety mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa wolny rynek numizmatyczny.